TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

ale Dezpezzi Auto SRL

Prezentul document stipuleaza atat drepturile si obligatiile clientului care contracteaza cu Dezpezzi Auto SRL, cat si ale acesteia din urma, conditiile de predare si preluare a autovehiculelor, modalitatile de efectuare a platilor si cazurile de incetare a contractului nascut intre parti ca urmare a comenzii de inchiriere loc de parcare.

Dezpezzi Auto SRL este o persoana juridica de nationalitate romana care pune la dispozitia clientilor interesati, in schimbul pretului practicat, terenul aferent locului de parcare pentru autovehicule din incinta Dezpezzi Park&Fly, situat in localitatea Dezmir, comuna Apahida, judet Cluj.

Obligatiile Dezpezzi Auto SRL:

 • sa asigure posibilitatea parcarii autovehiculului in incinta Dezpezzi Park&Fly;
 • sa asigure paza autovehiculului prin supraveghere video;
 • sa predea autovehiculul in starea in care l-a primit.

Obligatiile clientului:

 • sa respecte locul de parcare indicat de catre reprezentantul Dezpezzi Auto SRL;
 • sa mentioneze la momentul predarii autovehiculului toate avariile prezentate de acesta, in caz contrar neputand avea pretentii fata de Dezpezzi Auto SRL la momentul preluarii acestuia;
 • sa achite tariful solicitat de catre Dezpezzi Auto SRL;
 • sa nu depoziteze in autovehicul bunuri de valoare pe perioada inchirierii locului de parcare, Dezpezzi Auto SRL neasumandu-si nicio raspundere pentru acestea;
 • sa opreasca motorul si sa isi asigure bunurile lasate in interiorul autovehiculului, prin inchiderea usilor, capotelor motor si portbagaj, a geamurilor, trapei, busonului rezervor, etc;
 • sa nu lase in autovehicule animale nesupravegheate sau substante periculoase;
 • sa nu lase minori nesupravegheati in parcare sau in autovehiculele parcate;
 • sa preia autovehiculul la expirarea perioadei pentru care a fost facuta comanda;
 • sa asigure inchiderea corespunzatoare a autovehiculului la momentul parcarii acestuia.

La data trimiterii comenzii de inchiriere a locului de parcare clientul se obliga sa achite integral tariful aferent perioadei indicate in cuprinsul comenzii. Tarifele practicate de catre Dezpezzi Auto SRL sunt afisate pe site-ul societatii la sectiunea “Tarife” (https://dezpezziauto.ro/#tarife-parcare-aeroport-cluj) si se stabilesc prin raportare la numarul de zile calendaristice cuprins intre data predarii si data preluarii efective (cu luarea in calcul a acestora) a autovehiculului de catre client. In urma confirmarii comenzii, clientul va primi un cod de rezervare in baza caruia i se va permite accesul in incinta parcarii.

In cazul in care numarul de zile calendaristice dintre data predarii si data preluarii efective va fi mai mare de 31 zile, pentru diferenta de zile calendaristice se vor aplica tarifele din  tabelul sectiunea tarife, in mod similar. In situatia in care clientul nu se va prezenta spre a ridica autovehiculul la data plecarii indicata in comanda, acesta va putea sa procedeze la preluarea bunului doar dupa achitarea tarifului aferent perioadei suplimentare.

Tariful achitat initial de catre client nu poate face obiectul unei restituiri totale sau partiale, neprezentand importanta preluarea autovehiculului anterior datei plecarii indicata in comanda.

Prin lansarea comenzii pentru serviciile Dezpezzi Auto SRL clientul isi da acordul, in mod expres si neechivoc atat cu privire la termenii si conditiile Dezpezzi Auto SRL, cat si ca datele sale cu caracter personal sa fie stocate şi prelucrate de catre furnizorul de servicii.

Orice litigiu ce va decurge din comanda de inchiriere a locului de parcare initiata de catre client va fi solutionat de catre instantele competente de la sediul Dezpezzi Auto SRL.